Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/02/2021          

Kết quả xét học bổng sau đại học của ĐHQG - TP.HCM năm 2020

Phòng đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị Học viên cao học, Nghiên cứu sinh kết quả xét học bổng Sau đại học của ĐHQG - TP.HCM năm 2020.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Chú ý: Anh/Chị sẽ nhận hướng dẫn làm thủ tục nhận học bổng thông qua email cá nhân.

Trân trọng!

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/02/2021          

Kết quả xét học bổng sau đại học của ĐHQG - TP.HCM năm 2020

Phòng đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị Học viên cao học, Nghiên cứu sinh kết quả xét học bổng Sau đại học của ĐHQG - TP.HCM năm 2020.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Chú ý: Anh/Chị sẽ nhận hướng dẫn làm thủ tục nhận học bổng thông qua email cá nhân.

Trân trọng!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012