Thông báo

Xem tất cả

Ngày 18/02/2021          

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Thái Lan

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học, nghiên cứu sinh thông tin chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Viện công nghệ quốc tế Sirindhorn (SIIT), Đại học Thammasat, Thái Lan như sau:

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/3/2021

Link đăng ký: https://graduateadmissions.siit.tu.ac.th/index.php/applicant/?scholarship=EFS

Thông tin về các lĩnh vực đào tạo: http://www.siit.tu.ac.th/academics.php?sid=37&ssid=30

Chi tiết thông tin về chương trình học bổng, vui lòng xem tại file đính kèm

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 18/02/2021          

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Thái Lan

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học, nghiên cứu sinh thông tin chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Viện công nghệ quốc tế Sirindhorn (SIIT), Đại học Thammasat, Thái Lan như sau:

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/3/2021

Link đăng ký: https://graduateadmissions.siit.tu.ac.th/index.php/applicant/?scholarship=EFS

Thông tin về các lĩnh vực đào tạo: http://www.siit.tu.ac.th/academics.php?sid=37&ssid=30

Chi tiết thông tin về chương trình học bổng, vui lòng xem tại file đính kèm

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012