Thông báo

Xem tất cả

Ngày 07/04/2020          

Chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường ĐH Bách khoa và các trường ĐH châu Âu

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học, NCS thông tin chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường ĐH Bách khoa và các trường ĐH châu Âu như sau:

Trường đối tác tiếp nhận sinh viên/học viên trao đổi:
 1. Østfold University College, Na Uy
 2. Bielefeld University of Applied Sciences (BIELEFE_02), Đức
 3. UL Leuven Limburg, Bỉ
 • Điều kiện dự tuyển: Ứng viên hiện là sinh viên/học viên (bậc đại học, thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh tiến sỹ) tại Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM
 • Chi phí tham gia:
          - Sinh viên/học viên được miễn học phí tại các trường đối tác châu Âu.

          - Sinh viên/học viên tự chi trả các chi phí liên quan để tham gia chương trình.

 • Thời gian trao đổi: Dự kiến, sinh viên/học viên đi trao đổi vào học kỳ mùa Thu (khoảng từ tháng 10/2020). Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi/huỷ bỏ tuỳ vào diễn biến của tình hình dịch Covid-19.
 
 • Hồ sơ dự tuyển gồm có:
         - Thư trình bày lý do tham gia chương trình (Motivation letter)
         - CV
         - Bảng điểm tất cả các học kỳ đã học (có thể nộp bảng điểm tiếng Việt tải từ trang web của P. Đào tạo; Hồ sơ chính thức sẽ được yêu cầu bổ sung sau khi có kết quả chấp nhận từ trường châu Âu)
         - Chứng nhận khả năng tiếng Anh
         - Bảng kế hoạch học tập (Learning Agreement). Nếu ứng viên có nguyện vọng đăng ký cả 3 trường thì phải nộp 3 “Learning Agreement”. (Không cần ký xác nhận ở giai đoạn này)

Tải mẫu form tại: https://drive.google.com/file/d/1ThwBwsq8IEJRXKrGlXTxBLN6EgoEd8B1/view?usp=sharing

- Các giấy tờ khác như: bảng hoạt động ngoại khóa, tham gia mùa hè xanh, giấy xác nhận gia đình khó khăn… (không bắt buộc, không cần dịch sang tiếng Anh)

- Đối với ứng  viên là nghiên cứu sinh tiến sỹ, cần có thêm thư chấp nhận từ giáo sư tại các trường châu Âu.

Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên gửi file mềm tất cả hồ sơ nêu trên đến địa chỉ email như sau:

 

Hạn chót nộp hồ sơNgày 15/05/2020

Thông tin về các khóa học tại Østfold University College: https://www.hiof.no/english/studies/exchange-students/courses-for-exchange-students/

Thông tin về các khóa học tại Bielefeld University of Applied Sciences: https://drive.google.com/file/d/1H96zaT-DhtgL6DIoqD0zy1RarxHn51PH/view?usp=sharing

Thông tin về các khóa học tại UL Leulen Limburg: https://drive.google.com/file/d/146_Sg2KkK_A9M1vpW7sej_cnJqCdY–w/view?usp=sharing

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Cô Thuỳ Dương qua email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 07/04/2020          

Chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường ĐH Bách khoa và các trường ĐH châu Âu

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến Anh/Chị học viên cao học, NCS thông tin chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường ĐH Bách khoa và các trường ĐH châu Âu như sau:

Trường đối tác tiếp nhận sinh viên/học viên trao đổi:
 1. Østfold University College, Na Uy
 2. Bielefeld University of Applied Sciences (BIELEFE_02), Đức
 3. UL Leuven Limburg, Bỉ
 • Điều kiện dự tuyển: Ứng viên hiện là sinh viên/học viên (bậc đại học, thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh tiến sỹ) tại Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM
 • Chi phí tham gia:
          - Sinh viên/học viên được miễn học phí tại các trường đối tác châu Âu.

          - Sinh viên/học viên tự chi trả các chi phí liên quan để tham gia chương trình.

 • Thời gian trao đổi: Dự kiến, sinh viên/học viên đi trao đổi vào học kỳ mùa Thu (khoảng từ tháng 10/2020). Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi/huỷ bỏ tuỳ vào diễn biến của tình hình dịch Covid-19.
 
 • Hồ sơ dự tuyển gồm có:
         - Thư trình bày lý do tham gia chương trình (Motivation letter)
         - CV
         - Bảng điểm tất cả các học kỳ đã học (có thể nộp bảng điểm tiếng Việt tải từ trang web của P. Đào tạo; Hồ sơ chính thức sẽ được yêu cầu bổ sung sau khi có kết quả chấp nhận từ trường châu Âu)
         - Chứng nhận khả năng tiếng Anh
         - Bảng kế hoạch học tập (Learning Agreement). Nếu ứng viên có nguyện vọng đăng ký cả 3 trường thì phải nộp 3 “Learning Agreement”. (Không cần ký xác nhận ở giai đoạn này)

Tải mẫu form tại: https://drive.google.com/file/d/1ThwBwsq8IEJRXKrGlXTxBLN6EgoEd8B1/view?usp=sharing

- Các giấy tờ khác như: bảng hoạt động ngoại khóa, tham gia mùa hè xanh, giấy xác nhận gia đình khó khăn… (không bắt buộc, không cần dịch sang tiếng Anh)

- Đối với ứng  viên là nghiên cứu sinh tiến sỹ, cần có thêm thư chấp nhận từ giáo sư tại các trường châu Âu.

Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên gửi file mềm tất cả hồ sơ nêu trên đến địa chỉ email như sau:

 

Hạn chót nộp hồ sơNgày 15/05/2020

Thông tin về các khóa học tại Østfold University College: https://www.hiof.no/english/studies/exchange-students/courses-for-exchange-students/

Thông tin về các khóa học tại Bielefeld University of Applied Sciences: https://drive.google.com/file/d/1H96zaT-DhtgL6DIoqD0zy1RarxHn51PH/view?usp=sharing

Thông tin về các khóa học tại UL Leulen Limburg: https://drive.google.com/file/d/146_Sg2KkK_A9M1vpW7sej_cnJqCdY–w/view?usp=sharing

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Cô Thuỳ Dương qua email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012