Thông báo

Xem tất cả

Ngày 30/03/2020          

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học HK2/19-20 của các lớp Cao học

Do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Nhà trường đã ra thông báo tiếp tục cho nghỉ học tại trường đến khi có thông báo mới.

Thời khóa biểu của các lớp cao học sẽ được điều chỉnh kéo dài qua học kỳ hè để bù cho thời gian nghỉ học do dịch Covid-19. Phòng đào tạo Sau đại học sẽ cập nhật liên tục Thời khóa biểu mới theo lịch nghỉ học tại trường, Quý anh/chị học viên vui lòng kiểm tra lịch học chi tiết tại trang cá nhân (http://pgs.hcmut.edu.vn).

Trong trường hợp lịch nghỉ học tiếp tục kéo dài, các phương án giảng dạy trực tuyến sẽ được áp dụng cho các lớp Sau Đại học. Phòng đào tạo Sau Đại học sẽ có các thông báo hướng dẫn chi tiết khi hình thức giảng dạy trực tuyến được sử dụng cho các lớp sau đại học tại Trường.

Trân trọng.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 30/03/2020          

Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học HK2/19-20 của các lớp Cao học

Do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Nhà trường đã ra thông báo tiếp tục cho nghỉ học tại trường đến khi có thông báo mới.

Thời khóa biểu của các lớp cao học sẽ được điều chỉnh kéo dài qua học kỳ hè để bù cho thời gian nghỉ học do dịch Covid-19. Phòng đào tạo Sau đại học sẽ cập nhật liên tục Thời khóa biểu mới theo lịch nghỉ học tại trường, Quý anh/chị học viên vui lòng kiểm tra lịch học chi tiết tại trang cá nhân (http://pgs.hcmut.edu.vn).

Trong trường hợp lịch nghỉ học tiếp tục kéo dài, các phương án giảng dạy trực tuyến sẽ được áp dụng cho các lớp Sau Đại học. Phòng đào tạo Sau Đại học sẽ có các thông báo hướng dẫn chi tiết khi hình thức giảng dạy trực tuyến được sử dụng cho các lớp sau đại học tại Trường.

Trân trọng.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012