Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/01/2020          

Kết quả học bổng SĐH năm 2019 của ĐHQG-HCM

Phòng ĐT SĐH thông báo về kết quả học bổng SĐH năm 2019 của ĐHQG - HCM.

Anh/Chị vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 15/01/2020          

Kết quả học bổng SĐH năm 2019 của ĐHQG-HCM

Phòng ĐT SĐH thông báo về kết quả học bổng SĐH năm 2019 của ĐHQG - HCM.

Anh/Chị vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012