Thông báo

Xem tất cả

Ngày 13/01/2020          

Chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về Chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh.

Thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm  (cập nhật ngày 17/01/2020).

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 13/01/2020          

Chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về Chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh.

Thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm  (cập nhật ngày 17/01/2020).

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012