Thông báo

Xem tất cả

Ngày 09/10/2019          

Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 2 (bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về thời gian đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 2 (bổ sung) như sau:

   - Đăng ký xét tuyển tại đây >>>

   - Thời gian nộp hồ sơ
từ 09/10/2019 đến 18h20 ngày 11/11/2019.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 09/10/2019          

Đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 2 (bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về thời gian đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 2 (bổ sung) như sau:

   - Đăng ký xét tuyển tại đây >>>

   - Thời gian nộp hồ sơ
từ 09/10/2019 đến 18h20 ngày 11/11/2019.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012