Thông báo

Xem tất cả

Ngày 18/04/2019          

Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Tại Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup

Chương trình “Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học tại Nước ngoài” (Chương trình Học bổng KHCN) là một cấu phần của “Đề án Hỗ trợ Đào tạo Nguồn lực KHCN Việt Nam” của Tập đoàn Vingroup có mục tiêu tìm kiếm các tài năng người Việt để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai.

Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2030, Tập đoàn Vingroup sẽ tài trợ 1.100 suất học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ (mỗi năm tối đa 100 suất) để tài năng Việt Nam theo học những chuyên ngành trọng điểm tại các cơ sở đào tạo xuất sắc ở các quốc gia có nền KHCN phát triển hàng đầu trên thế giới như Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Úc, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Ứng viên Chương trình Học bổng KHCN có thể nộp đơn theo một trong hai quy trình sau:

  * Quy trình 1: Dành cho các ứng viên đã có thư mời nhập học vào một chương trình bậc Thạc sĩ/Tiến sĩ thuộc các ngành trọng điểm từ các trường thuộc danh sách các Trường Đại học Mục tiêu (file đính kèm).
     
Hoạt động Thời gian
Bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến 11h11 sáng ngày 16 tháng 03 năm 2019
Hạn chót nộp hồ sơ 06h00 chiều ngày 02 tháng 05 năm 2019 (Giờ Việt Nam)
Phỏng vấn ứng viên Cuối tháng 05 năm 2019
Thông báo kết quả tới tất cả các ứng viên Cuối tháng 06, đầu tháng 07 năm 2019
Khám sức khỏe và xin visa Tháng 07 và 08 năm 2019
Học viên năm học 2019-2020 bắt đầu chương trình học tại nước ngoài Theo quy định của từng trường tại từng quốc gia


 * Quy trình 2: Dành cho các ứng viên chưa được nhận vào một chương trình bậc Thạc sĩ/Tiến sĩ ở các Trường Đại học Mục tiêu và chọn nộp đơn xin Học bổng trước khi nộp hồ sơ xin nhập học ở các trường.
Hoạt động Thời gian
Bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến 11h11 sáng ngày 16 tháng 03 năm 2019
Hạn chót nộp hồ sơ 06h00 chiều ngày 30 tháng 06 năm 2019 (Giờ Việt Nam)
Phỏng vấn ứng viên Tháng 07 và tháng 08 năm 2019
Thông báo kết quả tới tất cả các ứng viên Đầu tháng 09 năm 2019
Ứng viên qua vòng phỏng vấn nộp hồ sơ đi các trường đại học mục tiêu Từ tháng 10/2019 đến tháng 02/2020
Ứng viên nộp thư mời nhập học cho Chương trình Học bổng Giữa tháng 03 năm 2020
Thông báo kết quả Học bổng Đầu tháng 04 năm 2020
Khám sức khỏe và xin visa Tháng 06 đến tháng 08 năm 2020
Học viên năm học 2020-2021 bắt đầu chương trình học tại nước ngoài Theo quy định của từng trường tại từng quốc gia

Năm học 2019-2020, Chương trình sẽ cấp tối đa 100 suất Học bổng toàn phần. Trong đó, thông tin về 10 suất Học bổng Thạc sĩ Toán Bảo mật và Tin Bảo mật tại Đại học Limoges (Pháp) đã được thông báo vào ngày 1 tháng 2 năm 2019 tại địa chỉ: https://vinuni.edu.vn/vi/chuong-trinh-hoc-bong-thac-si-tiensi/.

Năm học 2020-2021, Chương trình tiếp tục cấp tối đa 100 suất học bổng toàn phần. Thông báo về các Chương trình Học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ do Vingroup tài trợ sẽ liên tục được cập nhật trên trang: https://vinuni.edu.vn, dưới đề mục “Đề án KHCN/Chương trình Học bổng Thạc sĩ/Tiến sĩ”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 18/04/2019          

Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Tại Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup

Chương trình “Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học tại Nước ngoài” (Chương trình Học bổng KHCN) là một cấu phần của “Đề án Hỗ trợ Đào tạo Nguồn lực KHCN Việt Nam” của Tập đoàn Vingroup có mục tiêu tìm kiếm các tài năng người Việt để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai.

Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2030, Tập đoàn Vingroup sẽ tài trợ 1.100 suất học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ (mỗi năm tối đa 100 suất) để tài năng Việt Nam theo học những chuyên ngành trọng điểm tại các cơ sở đào tạo xuất sắc ở các quốc gia có nền KHCN phát triển hàng đầu trên thế giới như Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Úc, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Ứng viên Chương trình Học bổng KHCN có thể nộp đơn theo một trong hai quy trình sau:

  * Quy trình 1: Dành cho các ứng viên đã có thư mời nhập học vào một chương trình bậc Thạc sĩ/Tiến sĩ thuộc các ngành trọng điểm từ các trường thuộc danh sách các Trường Đại học Mục tiêu (file đính kèm).
     
Hoạt động Thời gian
Bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến 11h11 sáng ngày 16 tháng 03 năm 2019
Hạn chót nộp hồ sơ 06h00 chiều ngày 02 tháng 05 năm 2019 (Giờ Việt Nam)
Phỏng vấn ứng viên Cuối tháng 05 năm 2019
Thông báo kết quả tới tất cả các ứng viên Cuối tháng 06, đầu tháng 07 năm 2019
Khám sức khỏe và xin visa Tháng 07 và 08 năm 2019
Học viên năm học 2019-2020 bắt đầu chương trình học tại nước ngoài Theo quy định của từng trường tại từng quốc gia


 * Quy trình 2: Dành cho các ứng viên chưa được nhận vào một chương trình bậc Thạc sĩ/Tiến sĩ ở các Trường Đại học Mục tiêu và chọn nộp đơn xin Học bổng trước khi nộp hồ sơ xin nhập học ở các trường.
Hoạt động Thời gian
Bắt đầu nhận hồ sơ trực tuyến 11h11 sáng ngày 16 tháng 03 năm 2019
Hạn chót nộp hồ sơ 06h00 chiều ngày 30 tháng 06 năm 2019 (Giờ Việt Nam)
Phỏng vấn ứng viên Tháng 07 và tháng 08 năm 2019
Thông báo kết quả tới tất cả các ứng viên Đầu tháng 09 năm 2019
Ứng viên qua vòng phỏng vấn nộp hồ sơ đi các trường đại học mục tiêu Từ tháng 10/2019 đến tháng 02/2020
Ứng viên nộp thư mời nhập học cho Chương trình Học bổng Giữa tháng 03 năm 2020
Thông báo kết quả Học bổng Đầu tháng 04 năm 2020
Khám sức khỏe và xin visa Tháng 06 đến tháng 08 năm 2020
Học viên năm học 2020-2021 bắt đầu chương trình học tại nước ngoài Theo quy định của từng trường tại từng quốc gia

Năm học 2019-2020, Chương trình sẽ cấp tối đa 100 suất Học bổng toàn phần. Trong đó, thông tin về 10 suất Học bổng Thạc sĩ Toán Bảo mật và Tin Bảo mật tại Đại học Limoges (Pháp) đã được thông báo vào ngày 1 tháng 2 năm 2019 tại địa chỉ: https://vinuni.edu.vn/vi/chuong-trinh-hoc-bong-thac-si-tiensi/.

Năm học 2020-2021, Chương trình tiếp tục cấp tối đa 100 suất học bổng toàn phần. Thông báo về các Chương trình Học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ do Vingroup tài trợ sẽ liên tục được cập nhật trên trang: https://vinuni.edu.vn, dưới đề mục “Đề án KHCN/Chương trình Học bổng Thạc sĩ/Tiến sĩ”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012