Thông báo

Xem tất cả

Ngày 21/02/2019          

Thời gian và địa điểm dự thi Anh văn 2 kỹ năng nói và viết (dành cho các học viên khóa 2016 trở về sau).

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về thời gian và địa điểm dự thi Anh văn 2 kỹ năng nói và viết như sau:

Địa điểm:  Phòng 303C6, Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM.

Thời gian: 23/02/2019, giờ thi cụ thể cho từng học viên, vui lòng xem chi tiết tại: http://bkenglish.edu.vn/danh-sach-thi-sinh-23-02.html

Lưu ý:  Học viên mang theo CMND, thẻ học viên tập trung trước giờ thi 5 phút

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 21/02/2019          

Thời gian và địa điểm dự thi Anh văn 2 kỹ năng nói và viết (dành cho các học viên khóa 2016 trở về sau).

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về thời gian và địa điểm dự thi Anh văn 2 kỹ năng nói và viết như sau:

Địa điểm:  Phòng 303C6, Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM.

Thời gian: 23/02/2019, giờ thi cụ thể cho từng học viên, vui lòng xem chi tiết tại: http://bkenglish.edu.vn/danh-sach-thi-sinh-23-02.html

Lưu ý:  Học viên mang theo CMND, thẻ học viên tập trung trước giờ thi 5 phút

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012