Thông báo

Xem tất cả

Ngày 18/01/2019          

Học bổng RCA-KAIST (Hàn Quốc) khóa mùa thu 2019

Nộp hồ sơ trực tuyến từ 19/3/2019 - 09/4/2019 tại địa chỉ: http://admission.kaist.ac.kr/ international/
Thời hạn nộp hồ sơ gốc sang Hàn Quốc: trước 16/4/2019
Ứng viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012