Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/01/2019          

Lịch thi VNU - EPT năm 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Anh/Chị học viên về lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ VNU - EPT năm 2019.

Anh/Chị vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/01/2019          

Lịch thi VNU - EPT năm 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến Anh/Chị học viên về lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ VNU - EPT năm 2019.

Anh/Chị vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012