Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/11/2018          

Hình tốt nghiệp năm 2018 đợt 2 (02/11/2018)

Phòng ĐT SĐH thông báo: đã có hình lễ tốt nghiệp ngày 02/11/2018 của Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân để tải hình về như hình bên dưới:

hinhtn

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/11/2018          

Hình tốt nghiệp năm 2018 đợt 2 (02/11/2018)

Phòng ĐT SĐH thông báo: đã có hình lễ tốt nghiệp ngày 02/11/2018 của Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân để tải hình về như hình bên dưới:

hinhtn

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012