Thông báo

Xem tất cả

Ngày 30/10/2018          

Thông báo về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các học viên cao học có tên trong danh sách tốt nghiệp 2018 đợt 2 và 2018 đợt 1 (bổ sung) kế hoạch buổi tổng dợt ngày 01/11/2018 và Lễ tốt nghiệp ngày 02/11/2018.

Thông tin chi tiết, Anh/Chị học viên vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 30/10/2018          

Thông báo về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các học viên cao học có tên trong danh sách tốt nghiệp 2018 đợt 2 và 2018 đợt 1 (bổ sung) kế hoạch buổi tổng dợt ngày 01/11/2018 và Lễ tốt nghiệp ngày 02/11/2018.

Thông tin chi tiết, Anh/Chị học viên vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012