Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/10/2018          

Thông báo về việc tham dự buổi tổng dợt lễ tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các học viên cao học có tên trong danh sách tốt nghiệp 2018 đợt 2 (trừ các học viên được khen thưởng) và 2018 đợt 1 (bổ sung) tham dự buổi tổng dợt ngày 01/11/2018 theo lịch cụ thể của từng Khoa như sau:

Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính: 
Không tổng dợt

Khoa Điện - Điện tử: 13h30

Khoa Cơ khí: 13h40

Khoa Kỹ thuật Hóa học: 13h30

Khoa Kỹ thuật Xây dựng: Không tổng dợt

Khoa Công nghệ Vật liệu: 14h00

Khoa Khoa học Ứng dụng: 13h30

Khoa Quản lý Công nghiệp: 14h00

Khoa Môi trường và Tài nguyên: 13h30

Khoa Kỹ thuật Giao thông: Không tổng dợt 

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí: Không tổng dợt

 
Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/10/2018          

Thông báo về việc tham dự buổi tổng dợt lễ tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các học viên cao học có tên trong danh sách tốt nghiệp 2018 đợt 2 (trừ các học viên được khen thưởng) và 2018 đợt 1 (bổ sung) tham dự buổi tổng dợt ngày 01/11/2018 theo lịch cụ thể của từng Khoa như sau:

Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính: 
Không tổng dợt

Khoa Điện - Điện tử: 13h30

Khoa Cơ khí: 13h40

Khoa Kỹ thuật Hóa học: 13h30

Khoa Kỹ thuật Xây dựng: Không tổng dợt

Khoa Công nghệ Vật liệu: 14h00

Khoa Khoa học Ứng dụng: 13h30

Khoa Quản lý Công nghiệp: 14h00

Khoa Môi trường và Tài nguyên: 13h30

Khoa Kỹ thuật Giao thông: Không tổng dợt 

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí: Không tổng dợt

 
Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012