Thông báo

Xem tất cả

Ngày 20/09/2018          

Hội thảo thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp tại ĐHQG-HCM (cập nhật địa điểm)

Hiện nay, ĐHQG-HCM đang nghiên cứu để triển khai thí điểm chương trình đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp (Professional Doctorate - PD), đáp ứng nhu cầu đa dạng của nguồn nhân lực phục vụ cho các doanh nghiệp, trường học, đơn vị quản lý. Đây là loại chương trình đào tạo đã khá phổ biến trên thế giới nhưng chưa được triển khai tại Việt Nam. Bước đầu, ĐHQG-HCM sẽ nghiên cứu áp dụng cho ngành Quản trị kinh doanh (Doctor of Business Administration – DBA) và ngành Quản lý giáo dục (Doctor of Education – EdD).

Nhằm thu thập ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, của các cơ sở đào tạo, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên về tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức “Hội thảo thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp tại ĐHQG-HCM” vào ngày 22 tháng 9 năm 2018 tại Hội trường A4, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM.

ĐHQG-HCM trân trọng kính mời các cơ sở đào tạo, các đơn vị quản lý, quý Thầy/Cô, các nhà chuyên môn, nhà quản lý, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên tham gia Hội thảo. Sự tham gia của quý đơn vị, quý Thầy/Cô, chuyên gia sẽ góp phần rất lớn cho thành công của Hội thảo.

Quý Thầy Cô, Anh/Chị học viên, NCS quan tâm đến Hội thảo, vui lòng phản hồi xác nhận tham dự cho 
Chị Nguyễn Thị Thúy Vân, Ban Sau đại học, ĐHQG-HCM, ĐT: 028.37242191 -  0904357057, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 20/09/2018          

Hội thảo thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp tại ĐHQG-HCM (cập nhật địa điểm)

Hiện nay, ĐHQG-HCM đang nghiên cứu để triển khai thí điểm chương trình đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp (Professional Doctorate - PD), đáp ứng nhu cầu đa dạng của nguồn nhân lực phục vụ cho các doanh nghiệp, trường học, đơn vị quản lý. Đây là loại chương trình đào tạo đã khá phổ biến trên thế giới nhưng chưa được triển khai tại Việt Nam. Bước đầu, ĐHQG-HCM sẽ nghiên cứu áp dụng cho ngành Quản trị kinh doanh (Doctor of Business Administration – DBA) và ngành Quản lý giáo dục (Doctor of Education – EdD).

Nhằm thu thập ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, của các cơ sở đào tạo, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên về tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp, ĐHQG-HCM sẽ tổ chức “Hội thảo thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp tại ĐHQG-HCM” vào ngày 22 tháng 9 năm 2018 tại Hội trường A4, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM.

ĐHQG-HCM trân trọng kính mời các cơ sở đào tạo, các đơn vị quản lý, quý Thầy/Cô, các nhà chuyên môn, nhà quản lý, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên tham gia Hội thảo. Sự tham gia của quý đơn vị, quý Thầy/Cô, chuyên gia sẽ góp phần rất lớn cho thành công của Hội thảo.

Quý Thầy Cô, Anh/Chị học viên, NCS quan tâm đến Hội thảo, vui lòng phản hồi xác nhận tham dự cho 
Chị Nguyễn Thị Thúy Vân, Ban Sau đại học, ĐHQG-HCM, ĐT: 028.37242191 -  0904357057, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012