Thông báo

Xem tất cả

Ngày 05/09/2018          

Kế hoạch nhận thẻ học viên dành cho học viên Cao học và Nghiên cứu sinh Khóa 2018 - đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 2018 đợt 1 về việc nhận thẻ học viên như sau:

- Lớp trưởng (đại diện lớp)/cá nhân đến Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ học viên;

- Thời gian nhận từ ngày 10/09/2018.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5262 gặp thầy Phú hoặc gửi thư về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 05/09/2018          

Kế hoạch nhận thẻ học viên dành cho học viên Cao học và Nghiên cứu sinh Khóa 2018 - đợt 1

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 2018 đợt 1 về việc nhận thẻ học viên như sau:

- Lớp trưởng (đại diện lớp)/cá nhân đến Văn phòng Khoa (theo từng Khoa quản lý ngành học của Học viên/NCS) để nhận thẻ học viên;

- Thời gian nhận từ ngày 10/09/2018.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 08. 38647256 - Ext: 5262 gặp thầy Phú hoặc gửi thư về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012