Thông báo

Xem tất cả

Ngày 05/09/2018          

Thông báo tạm ngưng phục vụ từ 13h30 - 17h00 ngày 05/09/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo:

Tạm ngưng phục vụ trực tiếp tại phòng từ 13h30 - 17h00 ngày 05/09/2018. Sau thời gian trên, phòng sẽ phục vụ theo lịch bình thường.

Các liên lạc qua email và website của phòng vẫn được tiếp nhận và phản hồi.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 05/09/2018          

Thông báo tạm ngưng phục vụ từ 13h30 - 17h00 ngày 05/09/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo:

Tạm ngưng phục vụ trực tiếp tại phòng từ 13h30 - 17h00 ngày 05/09/2018. Sau thời gian trên, phòng sẽ phục vụ theo lịch bình thường.

Các liên lạc qua email và website của phòng vẫn được tiếp nhận và phản hồi.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012