Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/04/2018          

Kết quả thi Anh văn 2 kỹ năng nói và viết ngày 14/4/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về kết quả thi bổ sung 2 kỹ năng nói và viết ngày 14/4/2018.

Kết quả chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/04/2018          

Kết quả thi Anh văn 2 kỹ năng nói và viết ngày 14/4/2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về kết quả thi bổ sung 2 kỹ năng nói và viết ngày 14/4/2018.

Kết quả chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012