Thông báo

Xem tất cả

Ngày 20/04/2018          

Thông báo tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Đánh giá cảm quan hàng dệt may” từ ngày 16-18/5/2018

Trong thời gian từ 16-18/5/2018, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM (Trường ĐHBK) sẽ tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Đánh giá cảm quan hàng dệt may"

Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam về lĩnh vực đánh giá cảm quan hàng dệt may. Nội dung của khoá học này nhằm mục đích giới thiệu các kỹ thuật đánh giá cảm quan thông dụng trên thế giới để phân biệt và mô tả các thuộc tính cấu trúc ‘handfeel’ của các loại vải dệt khác nhau. Ngoài ra, khoá học còn trang bị cho các học viên những kiến thức về tổ chức thí nghiệm cảm quan, các nguyên tắc thực hành tốt, các nhóm thuật ngữ mô tả và thang đo tương ứng với các thuộc tính về cấu trúc của các loại vải dệt. Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận.

Giảng viên phụ trách chính của khoá học là GS.TS. Edgar Chambers IV. Ông hiện đang giảng dạy các khoá học về đánh giá cảm quan và nghiên cứu hành vi người tiêu dùng tại đại học Kansas State University, Kansas, Hoa Kỳ. GS. Chambers có hơn 40 năm kinh nghiệm về nghiên cứu và chỉ đạo các dự án nghiên cứu cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ và quốc tế, bao gồm các lĩnh vực chuyên môn như thịt và ngũ cốc, vải dệt, các sản phẩm tẩy rửa, nước hoa, dược phẩm, v.v. Đặc biệt Ông là thành viên của “American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC)”, và của “technical committee RA-89 on Hand Evaluation of Textiles”. Thành phần ban giảng huấn còn có: GS.TS. Delores Chambers (Kansas State University), PGS.TS. Nguyễn Hoàng Dũng (ĐHBK TPHCM), và TS. Phan Thụy Xuân Uyên (ĐH Công nghiệp TPHCM). Đây đều là các giảng viên có thâm niên về lĩnh vực đánh giá cảm quan.

Để tham gia khóa chuyên đề vui lòng đăng ký về Phòng Đào tạo SĐH, Trường Đại học Bách Khoa (Cô Kim Nhung: ĐT: 028.38647256 - 5144, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) trước ngày 10/5/2018.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOzcnfT4pX_v5uJ-v2RTE5Vzo2vxevDXgIdNiFOD7qEon3SQ/viewform

Kinh phí khóa đào tạo là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) đối với học viên ngoài trường Đại học Bách Khoa, 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) đối với học viên là cán bộ trường Đại học Bách Khoa, bao gồm cả chi phí giáo trình, tea break, …


* KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ 
“ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN HÀNG DỆT MAY”

Khóa học sẽ tiến hành trong 3 ngày, bao gồm 6 buổi học (3 buổi lý thuyết và 3 buổi thực hành)

Thời gian dự kiến: 16-18/5/2018

Nội dung cơ bản:

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung


1Sáng8:30-11:30- Giới thiệu về đánh giá cảm quan


- Các nguyên tắc thực hành tốt

- Nền tảng sinh lý và tâm lý của thị giác và xúc giác

- Các phép thử đánh giá cảm quan sử dụng cho hàng dệt may


Chiều13:30-16:30- Thực hành các phép thử phân biệt


2Sáng8:30-11:30-  Phương pháp luận phân tích cảm quan xúc giác (Tactile sensory analysis)


- Các đặc tính cảm quan xúc giác (hand-feel) của từng dạng vải dệt

- Các kỹ thuật đánh giá và thang đo


Chiều13:30-16:30-  Hands-on: nhận biết và đánh giá các đặc tính cảm quan xúc giác của một số loại vải dệt phổ biến3Sáng8:30-11:30- Phát triển một hội đồng phân tích mô tả hàng dệt may


- Các thí nghiệm kiểm tra năng lực cảm nhận, phân biệt, so hàng, ước lượng cường độ

- Yêu cầu của một hội đồng phân tích mô tả


Chiều13:30-16:30- Thực hành một số phép thử lựa chọn hội đồng


- Thực hành phát triển thuật ngữ trên một số sản phẩm dệt may
- Q&A
 

·        Ghi chú: Phòng học sẽ thông báo sau trên website: www.pgs.hcmut.edu.vnThông báo

Xem tất cả

Ngày 20/04/2018          

Thông báo tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Đánh giá cảm quan hàng dệt may” từ ngày 16-18/5/2018

Trong thời gian từ 16-18/5/2018, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM (Trường ĐHBK) sẽ tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Đánh giá cảm quan hàng dệt may"

Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam về lĩnh vực đánh giá cảm quan hàng dệt may. Nội dung của khoá học này nhằm mục đích giới thiệu các kỹ thuật đánh giá cảm quan thông dụng trên thế giới để phân biệt và mô tả các thuộc tính cấu trúc ‘handfeel’ của các loại vải dệt khác nhau. Ngoài ra, khoá học còn trang bị cho các học viên những kiến thức về tổ chức thí nghiệm cảm quan, các nguyên tắc thực hành tốt, các nhóm thuật ngữ mô tả và thang đo tương ứng với các thuộc tính về cấu trúc của các loại vải dệt. Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận.

Giảng viên phụ trách chính của khoá học là GS.TS. Edgar Chambers IV. Ông hiện đang giảng dạy các khoá học về đánh giá cảm quan và nghiên cứu hành vi người tiêu dùng tại đại học Kansas State University, Kansas, Hoa Kỳ. GS. Chambers có hơn 40 năm kinh nghiệm về nghiên cứu và chỉ đạo các dự án nghiên cứu cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ và quốc tế, bao gồm các lĩnh vực chuyên môn như thịt và ngũ cốc, vải dệt, các sản phẩm tẩy rửa, nước hoa, dược phẩm, v.v. Đặc biệt Ông là thành viên của “American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC)”, và của “technical committee RA-89 on Hand Evaluation of Textiles”. Thành phần ban giảng huấn còn có: GS.TS. Delores Chambers (Kansas State University), PGS.TS. Nguyễn Hoàng Dũng (ĐHBK TPHCM), và TS. Phan Thụy Xuân Uyên (ĐH Công nghiệp TPHCM). Đây đều là các giảng viên có thâm niên về lĩnh vực đánh giá cảm quan.

Để tham gia khóa chuyên đề vui lòng đăng ký về Phòng Đào tạo SĐH, Trường Đại học Bách Khoa (Cô Kim Nhung: ĐT: 028.38647256 - 5144, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) trước ngày 10/5/2018.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOzcnfT4pX_v5uJ-v2RTE5Vzo2vxevDXgIdNiFOD7qEon3SQ/viewform

Kinh phí khóa đào tạo là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) đối với học viên ngoài trường Đại học Bách Khoa, 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) đối với học viên là cán bộ trường Đại học Bách Khoa, bao gồm cả chi phí giáo trình, tea break, …


* KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ 
“ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN HÀNG DỆT MAY”

Khóa học sẽ tiến hành trong 3 ngày, bao gồm 6 buổi học (3 buổi lý thuyết và 3 buổi thực hành)

Thời gian dự kiến: 16-18/5/2018

Nội dung cơ bản:

Ngày

Buổi

Thời gian

Nội dung


1Sáng8:30-11:30- Giới thiệu về đánh giá cảm quan


- Các nguyên tắc thực hành tốt

- Nền tảng sinh lý và tâm lý của thị giác và xúc giác

- Các phép thử đánh giá cảm quan sử dụng cho hàng dệt may


Chiều13:30-16:30- Thực hành các phép thử phân biệt


2Sáng8:30-11:30-  Phương pháp luận phân tích cảm quan xúc giác (Tactile sensory analysis)


- Các đặc tính cảm quan xúc giác (hand-feel) của từng dạng vải dệt

- Các kỹ thuật đánh giá và thang đo


Chiều13:30-16:30-  Hands-on: nhận biết và đánh giá các đặc tính cảm quan xúc giác của một số loại vải dệt phổ biến3Sáng8:30-11:30- Phát triển một hội đồng phân tích mô tả hàng dệt may


- Các thí nghiệm kiểm tra năng lực cảm nhận, phân biệt, so hàng, ước lượng cường độ

- Yêu cầu của một hội đồng phân tích mô tả


Chiều13:30-16:30- Thực hành một số phép thử lựa chọn hội đồng


- Thực hành phát triển thuật ngữ trên một số sản phẩm dệt may
- Q&A
 

·        Ghi chú: Phòng học sẽ thông báo sau trên website: www.pgs.hcmut.edu.vn© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012