Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/01/2018          

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu lớp ôn tập ngành QTKD và HTTQL

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc thay đổi thời khóa biểu lớp ôn tập ngành QTKD và HTTQL như sau:

Lớp ôn tập ngành QTKD và HTTQL nghỉ học ngày 27 & 28/01/2018.

Chi tiết thời khóa biểu, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 26/01/2018          

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu lớp ôn tập ngành QTKD và HTTQL

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc thay đổi thời khóa biểu lớp ôn tập ngành QTKD và HTTQL như sau:

Lớp ôn tập ngành QTKD và HTTQL nghỉ học ngày 27 & 28/01/2018.

Chi tiết thời khóa biểu, Anh/Chị vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012