Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/01/2018          

Tổng kết 10 năm hợp tác đào tạo, NCKH giữa Trường ĐH Bách Khoa với Tỉnh Lâm Đồng

Để tổng kết, đánh giá kết quả những hoạt động hợp tác giữa Trường ĐHBK với Tỉnh Lâm Đồng trong thời gian vừa qua nhằm xác định những định hướng hoạt động trong thời gian tới, Trường ĐHBK đăng ký tổ chức “Lễ tổng kết 10 năm hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ giữa Trường Đại học Bách Khoa và Tỉnh Lâm Đồng” theo kế hoạch như sau:

Thời gian: 8g30, Thứ Sáu, ngày 09/02/2018

Địa điểm: Văn phòng đại diện Trường Đại học Bách Khoa tại Tỉnh Lâm Đồng số 15, Hùng Vương, Phường 10, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng kính mời các Anh/Chị cựu sinh viên, học viên cao học Bách khoa tại Lâm Đồng đến tham dự buổi lễ.

Anh/Chị cựu sinh viên, học viên cao học quan tâm đến buổi lễ, vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Thu Hiền theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Điện thoại: 0902918485

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 25/01/2018          

Tổng kết 10 năm hợp tác đào tạo, NCKH giữa Trường ĐH Bách Khoa với Tỉnh Lâm Đồng

Để tổng kết, đánh giá kết quả những hoạt động hợp tác giữa Trường ĐHBK với Tỉnh Lâm Đồng trong thời gian vừa qua nhằm xác định những định hướng hoạt động trong thời gian tới, Trường ĐHBK đăng ký tổ chức “Lễ tổng kết 10 năm hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ giữa Trường Đại học Bách Khoa và Tỉnh Lâm Đồng” theo kế hoạch như sau:

Thời gian: 8g30, Thứ Sáu, ngày 09/02/2018

Địa điểm: Văn phòng đại diện Trường Đại học Bách Khoa tại Tỉnh Lâm Đồng số 15, Hùng Vương, Phường 10, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng kính mời các Anh/Chị cựu sinh viên, học viên cao học Bách khoa tại Lâm Đồng đến tham dự buổi lễ.

Anh/Chị cựu sinh viên, học viên cao học quan tâm đến buổi lễ, vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Thu Hiền theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Điện thoại: 0902918485

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012