Thông báo

Xem tất cả

Ngày 23/03/2017          

Buổi gặp mặt ĐH Griffith, Úc với Nghiên cứu sinh Đề án 911 (liên kết với ĐH Griffith)

Vào ngày 05/4/2017, đại diện Trường Đại học Griffith - Úc sẽ có buổi thăm và làm việc với các nghiên cứu sinh Đề án 911 (liên kết với ĐH Griffith), nay Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các nghiên cứu sinh tham dự đầy đủ buổi gặp mặt này theo kế hoạch như sau:

Thời gian: Thứ Tư, ngày 05/4/2017 (15g00 - 17g00).
Địa điểm: Tại Trường ĐH Bách Khoa (Phòng thông báo sau).
Nội dung: Tiếng Anh sử dụng trong nghiên cứu và học tập tại Úc.

Thành phần đoàn:
- Ms Kerry Sutcliffe (Giám đốc Viện Tiếng Anh, ĐH Griffith);
- Ms Sarah Bissel (Trợ lý Giám đốc Viện Tiếng Anh, ĐH Griffith).

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 23/03/2017          

Buổi gặp mặt ĐH Griffith, Úc với Nghiên cứu sinh Đề án 911 (liên kết với ĐH Griffith)

Vào ngày 05/4/2017, đại diện Trường Đại học Griffith - Úc sẽ có buổi thăm và làm việc với các nghiên cứu sinh Đề án 911 (liên kết với ĐH Griffith), nay Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các nghiên cứu sinh tham dự đầy đủ buổi gặp mặt này theo kế hoạch như sau:

Thời gian: Thứ Tư, ngày 05/4/2017 (15g00 - 17g00).
Địa điểm: Tại Trường ĐH Bách Khoa (Phòng thông báo sau).
Nội dung: Tiếng Anh sử dụng trong nghiên cứu và học tập tại Úc.

Thành phần đoàn:
- Ms Kerry Sutcliffe (Giám đốc Viện Tiếng Anh, ĐH Griffith);
- Ms Sarah Bissel (Trợ lý Giám đốc Viện Tiếng Anh, ĐH Griffith).

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012