Thông báo

Xem tất cả

Ngày 20/02/2017          

Thay đổi địa điểm phỏng vấn xét tuyển Chuyển tiếp sinh khoa Môi Trường & Tài Nguyên

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc thay đổi địa điểm phỏng vấn xét tuyển chuyển tiếp sinh khoa Môi trường & Tài Nguyên.

Thí sinh vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 20/02/2017          

Thay đổi địa điểm phỏng vấn xét tuyển Chuyển tiếp sinh khoa Môi Trường & Tài Nguyên

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc thay đổi địa điểm phỏng vấn xét tuyển chuyển tiếp sinh khoa Môi trường & Tài Nguyên.

Thí sinh vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012