Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/01/2017          

Thời khóa biểu Triết học dành cho học viên cao học đào tạo tại Bến Tre

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về thời khóa biểu Triết học dành cho học viên cao học khóa 2016 đợt 2 đào tạo tại Bến Tre như sau:

- Học viên cao học tại Bến Tre sẽ học chung môn Triết học với ngành Luật kinh tế của ĐH Kinh tế - Luật.

- Thời khóa biểu chi tiết, học viên vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 04/01/2017          

Thời khóa biểu Triết học dành cho học viên cao học đào tạo tại Bến Tre

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về thời khóa biểu Triết học dành cho học viên cao học khóa 2016 đợt 2 đào tạo tại Bến Tre như sau:

- Học viên cao học tại Bến Tre sẽ học chung môn Triết học với ngành Luật kinh tế của ĐH Kinh tế - Luật.

- Thời khóa biểu chi tiết, học viên vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012