Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 16/08/2014          

Thay đổi phòng lớp QTKD khóa 2/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo có thay đổi phòng học lớp Quản trị kinh doanh khóa 2/2014.

Chi tiết học viên vui lòng xem tại đây >>>

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 16/08/2014          

Thay đổi phòng lớp QTKD khóa 2/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo có thay đổi phòng học lớp Quản trị kinh doanh khóa 2/2014.

Chi tiết học viên vui lòng xem tại đây >>>

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012