Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 02/07/2014          

Đổi phòng học lớp CĐ QTKD và HTTTQL khóa 2/2014 từ 07/7/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo đổi phòng học lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2/2014 từ ngày 07/7/2014.
Học viên vui lòng tải lại TKB tại menu Lớp chuyên đề BTKT – Chuyển đổi Thời khóa biểu

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 02/07/2014          

Đổi phòng học lớp CĐ QTKD và HTTTQL khóa 2/2014 từ 07/7/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo đổi phòng học lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2/2014 từ ngày 07/7/2014.
Học viên vui lòng tải lại TKB tại menu Lớp chuyên đề BTKT – Chuyển đổi Thời khóa biểu

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012