Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 02/12/2013          

Thi giữa kỳ môn "CPPPTĐL" & "QTĐC" lớp CĐ khóa 3/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi giữa kỳ lớp chuyển đổi khóa 3-2013 môn:

   Các phương pháp phân tích định lượng thi giữa kỳ ngày 02/12/2013
   •
Quản trị đại cương thi giữa kỳ ngày 04/12/2013

Đính kèm danh sách bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 02/12/2013          

Thi giữa kỳ môn "CPPPTĐL" & "QTĐC" lớp CĐ khóa 3/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi giữa kỳ lớp chuyển đổi khóa 3-2013 môn:

   Các phương pháp phân tích định lượng thi giữa kỳ ngày 02/12/2013
   •
Quản trị đại cương thi giữa kỳ ngày 04/12/2013

Đính kèm danh sách bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012