Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 28/11/2013          

Thay đổi lịch thi lớp chuyển đổi khóa 3-2013 (môn CPPĐL, KTĐC)

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v thay đổi lịch thi các môn Các Phương Pháp Định LượngKế Toán Đại Cương của lớp chuyển đổi khóa 3 năm 2013 cụ thể như sau:

• Kế Toán Đại Cương

  - Thi giữa kỳ đổi sang ngày 15/12/2013 (CN) lúc 09:00
  - Thi cuối kỳ đổi sang ngày 21/01/2014 (thứ 3) lúc 18:30

  Chú ý: Lịch thi giữa kỳ (lịch cũ) ngày thứ 3, 10/12/2013 được dời lại ngày 15/12/2013 nên lớp vẫn học bình thường vào ngày 10/12/2013, bù cho ngày học cuối cùng 14/01/2014

• Các Phương Pháp Định Lượng

  - Thi cuối kỳ đổi sang ngày 06/01/2014 (thứ 2) lúc 18:30
  - Những buổi còn lại của môn học sẽ thay thế bằng môn Tiếp thị

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 28/11/2013          

Thay đổi lịch thi lớp chuyển đổi khóa 3-2013 (môn CPPĐL, KTĐC)

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v thay đổi lịch thi các môn Các Phương Pháp Định LượngKế Toán Đại Cương của lớp chuyển đổi khóa 3 năm 2013 cụ thể như sau:

• Kế Toán Đại Cương

  - Thi giữa kỳ đổi sang ngày 15/12/2013 (CN) lúc 09:00
  - Thi cuối kỳ đổi sang ngày 21/01/2014 (thứ 3) lúc 18:30

  Chú ý: Lịch thi giữa kỳ (lịch cũ) ngày thứ 3, 10/12/2013 được dời lại ngày 15/12/2013 nên lớp vẫn học bình thường vào ngày 10/12/2013, bù cho ngày học cuối cùng 14/01/2014

• Các Phương Pháp Định Lượng

  - Thi cuối kỳ đổi sang ngày 06/01/2014 (thứ 2) lúc 18:30
  - Những buổi còn lại của môn học sẽ thay thế bằng môn Tiếp thị

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012