Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 22/11/2013          

Thi giữa kỳ môn Kinh tế học lớp CĐ QTKD khóa 3 năm 2013

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi và danh sách thi giữa kỳ môn Kinh tế học lớp chuyên đổi QTKD khóa 3 năm 2013.

- Lịch thi: ngày 23/11/2013, lúc 18h30
- Danh sách xem ở file đính kèm bên dưới

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 22/11/2013          

Thi giữa kỳ môn Kinh tế học lớp CĐ QTKD khóa 3 năm 2013

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi và danh sách thi giữa kỳ môn Kinh tế học lớp chuyên đổi QTKD khóa 3 năm 2013.

- Lịch thi: ngày 23/11/2013, lúc 18h30
- Danh sách xem ở file đính kèm bên dưới

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012