Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 23/09/2020          

Dời Phòng thi lớp chuyển đổi QTKD K1/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các Anh/Chị lớp chuyển đổi QTKD K1/2020 thi môn  Tiếp thị cơ bản ngày 23/09/2020, lúc 18h30  P. 201B9 được dời sang P. 405B4.
Trân trọng thông báo./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 23/09/2020          

Dời Phòng thi lớp chuyển đổi QTKD K1/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các Anh/Chị lớp chuyển đổi QTKD K1/2020 thi môn  Tiếp thị cơ bản ngày 23/09/2020, lúc 18h30  P. 201B9 được dời sang P. 405B4.
Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012