Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 22/01/2013          

Thời khóa biểu lớp Chuyển đổi, Bổ túc kiến thức phục vụ TS SĐH 2013

Phòng Đào tạo Sau Đại học trân trọng thông báo Thời khóa biểu lớp Chuyển đổi, Bổ túc kiến thức phục vụ tuyển sinh Sau đại học năm 2013.
 
Lưu ý: Phòng học sẽ cố định từ ngày 23/01/2013 đến ngày kết thúc chương trình
 
Học viên vui lòng download TKB tại trình đơn Lớp chuyên đề BTKT – Chuyển đổi Thời khóa biểu hoặc tại đây Thời khóa biểu lớp chuyển đổi, btkt

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 22/01/2013          

Thời khóa biểu lớp Chuyển đổi, Bổ túc kiến thức phục vụ TS SĐH 2013

Phòng Đào tạo Sau Đại học trân trọng thông báo Thời khóa biểu lớp Chuyển đổi, Bổ túc kiến thức phục vụ tuyển sinh Sau đại học năm 2013.
 
Lưu ý: Phòng học sẽ cố định từ ngày 23/01/2013 đến ngày kết thúc chương trình
 
Học viên vui lòng download TKB tại trình đơn Lớp chuyên đề BTKT – Chuyển đổi Thời khóa biểu hoặc tại đây Thời khóa biểu lớp chuyển đổi, btkt

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012