Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 19/07/2019          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi ngành QTKD khóa 1/2019 (có thay đổi phòng học)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về TKB lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh khóa 1 năm 2019.

Chi tiết thời khóa biểu, Anh/Chị học viên vui lòng xem tại file đính kèm./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 19/07/2019          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi ngành QTKD khóa 1/2019 (có thay đổi phòng học)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về TKB lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh khóa 1 năm 2019.

Chi tiết thời khóa biểu, Anh/Chị học viên vui lòng xem tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012