Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 05/01/2018          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký lớp chuyển đổi QTKD khóa 1 năm 2018

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi cao học và những thí sinh có bằng đại học hệ không chính quy (chuyên tu, tại chức, thường xuyên, mở rộng, từ xa, ….) phải bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi ngành để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi cao học.

Chiêu sinh lớp chuyển đổi khóa 1 năm 2018 ngành Quản trị kinh doanh

   Thời gian nộp hồ sơ và đóng học phí đến hết ngày:  31/01/2018
   Ngày khai giảng: 05/3/2018 - Học vào các buổi trong tuần từ thứ Hai đến chủ nhật (trừ giờ hành chính)

  Thời khóa biểu lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức
 Thời khóa biểu chính thức sẽ được thông báo vào ngày 02/03/2018. Các học viên vui lòng theo dõi TKB tại đây >>>  hoặc menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi   Thời khóa biểu
 
  Hồ sơ đăng ký học lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức
  Thí sinh vui lòng tải hồ sơ đăng ký ở danh sách đính kèm bên dưới.
 
• Ngành nào có chương trình Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi?
Các ngành có chương trình bổ túc kiến thức-chuyển đổi học viên tham khảo tại Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2017 .

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 05/01/2018          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký lớp chuyển đổi QTKD khóa 1 năm 2018

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi cao học và những thí sinh có bằng đại học hệ không chính quy (chuyên tu, tại chức, thường xuyên, mở rộng, từ xa, ….) phải bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi ngành để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi cao học.

Chiêu sinh lớp chuyển đổi khóa 1 năm 2018 ngành Quản trị kinh doanh

   Thời gian nộp hồ sơ và đóng học phí đến hết ngày:  31/01/2018
   Ngày khai giảng: 05/3/2018 - Học vào các buổi trong tuần từ thứ Hai đến chủ nhật (trừ giờ hành chính)

  Thời khóa biểu lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức
 Thời khóa biểu chính thức sẽ được thông báo vào ngày 02/03/2018. Các học viên vui lòng theo dõi TKB tại đây >>>  hoặc menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi   Thời khóa biểu
 
  Hồ sơ đăng ký học lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức
  Thí sinh vui lòng tải hồ sơ đăng ký ở danh sách đính kèm bên dưới.
 
• Ngành nào có chương trình Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi?
Các ngành có chương trình bổ túc kiến thức-chuyển đổi học viên tham khảo tại Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2017 .

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012