Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 03/07/2017          

Thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin QL và QL năng lượng khóa 2/2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý năng lượng khóa 2/2017.

Ngày khai giảng: 10/7/2017.
Thời khóa biểu chi tiết sẽ được thông báo vào ngày 06/7/2017. Học viên vui lòng theo dõi TKB lớp chuyển đổi tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 03/07/2017          

Thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin QL và QL năng lượng khóa 2/2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý năng lượng khóa 2/2017.

Ngày khai giảng: 10/7/2017.
Thời khóa biểu chi tiết sẽ được thông báo vào ngày 06/7/2017. Học viên vui lòng theo dõi TKB lớp chuyển đổi tại đây.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012