Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 18/01/2017          

TKB lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin QL khóa 1/2017

Ngày khai giảng: 06/02/2017.
Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 18/01/2017          

TKB lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin QL khóa 1/2017

Ngày khai giảng: 06/02/2017.
Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012