Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 10/11/2016          

Thông báo thay đổi ngày thi giữa kỳ môn Kế toán đại cương

Theo đề nghị của CBGD, Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc thay đổi ngày thi giữa kỳ môn Kế toán đại cương sang ngày 17/11/2016, lúc 18h30, tại P. 302B4.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 10/11/2016          

Thông báo thay đổi ngày thi giữa kỳ môn Kế toán đại cương

Theo đề nghị của CBGD, Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc thay đổi ngày thi giữa kỳ môn Kế toán đại cương sang ngày 17/11/2016, lúc 18h30, tại P. 302B4.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012