Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 18/10/2016          

TKB lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2/2016 (có thay đổi phòng học và ngày thi môn Kinh tế học)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 18/10/2016          

TKB lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2/2016 (có thay đổi phòng học và ngày thi môn Kinh tế học)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012