Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 27/09/2016          

TKB lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2/2016

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về TKB lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2/2016.

Khai giảng : 03/10/2016, lúc 17h45.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 27/09/2016          

TKB lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2/2016

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về TKB lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2/2016.

Khai giảng : 03/10/2016, lúc 17h45.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012