Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 15/07/2016          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký lớp Chuyển đổi khóa 2 năm 2016


Gia hạn nộp hồ sơ đến ngày: 30/08/2016

Khai giảng: 05/09/2016 – Học vào các buổi trong tuần từ thứ Hai đến chủ nhật (trừ giờ hành chính)
Đóng học phí từ ngày: 25/07/2016 đến ngày 30/08/2016

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi cao học và những thí sinh có bằng đại học hệ không chính quy (chuyên tu, tại chức, thường xuyên, mở rộng, từ xa, ….) phải bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi ngành để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi cao học.

 Chiêu sinh lớp chuyển đổi khóa 2 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh và ngành Hệ thống thông tin quản lý. (đính kèm hồ sơ chuyển đổi các ngành bên dưới).
 
  Thời khóa biểu lớp chuyển đổi
  Các học viên vui lòng theo dõi TKB tại đây >>>  hoặc menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi   Thời khóa biểu
 
  Hồ sơ đăng ký học lớp chuyển đổi
  Thí sinh vui lòng tải hồ sơ đăng ký ở danh sách đính kèm bên dưới.
 
• Ngành nào có chương trình chuyển đổi?
Các ngành có chương trình chuyển đổi được quy định chi tiết trong Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2016 .

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 15/07/2016          

Gia hạn nộp hồ sơ đăng ký lớp Chuyển đổi khóa 2 năm 2016


Gia hạn nộp hồ sơ đến ngày: 30/08/2016

Khai giảng: 05/09/2016 – Học vào các buổi trong tuần từ thứ Hai đến chủ nhật (trừ giờ hành chính)
Đóng học phí từ ngày: 25/07/2016 đến ngày 30/08/2016

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi cao học và những thí sinh có bằng đại học hệ không chính quy (chuyên tu, tại chức, thường xuyên, mở rộng, từ xa, ….) phải bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi ngành để đạt yêu cầu chuyên môn dự thi cao học.

 Chiêu sinh lớp chuyển đổi khóa 2 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh và ngành Hệ thống thông tin quản lý. (đính kèm hồ sơ chuyển đổi các ngành bên dưới).
 
  Thời khóa biểu lớp chuyển đổi
  Các học viên vui lòng theo dõi TKB tại đây >>>  hoặc menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi   Thời khóa biểu
 
  Hồ sơ đăng ký học lớp chuyển đổi
  Thí sinh vui lòng tải hồ sơ đăng ký ở danh sách đính kèm bên dưới.
 
• Ngành nào có chương trình chuyển đổi?
Các ngành có chương trình chuyển đổi được quy định chi tiết trong Quy định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2016 .

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012