Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 31/03/2016          

Danh sách thi gữa kỳ các môn lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý K1/2016

Học viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 31/03/2016          

Danh sách thi gữa kỳ các môn lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý K1/2016

Học viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012