Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 31/08/2015          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi QTKD và HTTQL khóa 2/2015 (có cập nhật phòng học cố định)

Học viên vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 31/08/2015          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi QTKD và HTTQL khóa 2/2015 (có cập nhật phòng học cố định)

Học viên vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012