Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 24/07/2015          

Thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức - chuyển đổi khóa 2 năm 2015

Ngày khai giảng: 17/8/2015.
Do số lượng học viên đăng ký chưa đủ để mở lớp nên phòng Đào tạo SĐH thông báo dời ngày khai giảng lớp bổ tức kiến thức - chuyển đổi  khóa 2 năm 2015 sang ngày 17/8/2015.

Học viên vui lòng xem thời khóa biểu ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khóa 2/2015 ở file đính kèm.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 24/07/2015          

Thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức - chuyển đổi khóa 2 năm 2015

Ngày khai giảng: 17/8/2015.
Do số lượng học viên đăng ký chưa đủ để mở lớp nên phòng Đào tạo SĐH thông báo dời ngày khai giảng lớp bổ tức kiến thức - chuyển đổi  khóa 2 năm 2015 sang ngày 17/8/2015.

Học viên vui lòng xem thời khóa biểu ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khóa 2/2015 ở file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012