Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 22/05/2015          

Thay đổi ngày thi giữa kỳ môn "Kinh tế học" khoá 1/2015

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v thay đổi ngày thi giữa kỳ môn "Kinh tế học" lớp chuyển đổi khoá 1/2015 từ ngày 29/05/2015 sang 18h30 ngày thứ sáu 05/06/2015 tại phòng 305B4.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 22/05/2015          

Thay đổi ngày thi giữa kỳ môn "Kinh tế học" khoá 1/2015

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v thay đổi ngày thi giữa kỳ môn "Kinh tế học" lớp chuyển đổi khoá 1/2015 từ ngày 29/05/2015 sang 18h30 ngày thứ sáu 05/06/2015 tại phòng 305B4.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012