Thông báo

 • Ngày 30/05/2017

  Thông báo nhận biên lai học phí HK2/2016-2017 lần cuối dành cho học viên chính quy

 • Ngày 29/05/2017

  Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ 2017 đợt 2

  Trường Đại Học Bách Khoa (ĐHBK) – Đại học Quốc gia Tp. HCM trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (đợt 2) như sau:

  1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

  1.1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

  1.1. Điều kiện văn bằng

  -  Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

  -  Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

  -  Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

  a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

  b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

  c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

  d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại bảng tham chiếu bên dưới) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

  Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

  STT  Chứng chỉ  Trình độ
  1 TOEFL iBT 45 - 93
  2

  IELTS

  5 - 6.5
  3 Cambridge examination

  CAE 45-59

  PET Pass with Distinction

  4 CIEP/Alliance française diplomas

  TCF B2

  DELF B2

  Diplôme de Langue

  5 Goethe-Institut

  Goethe- Zertifikat B2

  Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

  6 TestDaF TDN3- TDN4
  7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4
  8 Japanese Language Proficiency  Test (JLPT) N2
  9 ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному ТРКИ-2

  - Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

  1.2. Bài luận về hướng nghiên cứu

  Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.

  1.3. Cán bộ hướng dẫn

  -  Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướngdẫn.

  -  Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao )

  2.  DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO : 30 ngành đào tạo, xem chi tiết ở đây >>>  hoặc xem ở file đính kèm bên dưới.

  3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

  3.1. Hồ sơ dự tuyển:

  Đăng ký dự tuyển online từ ngày 30/5/2017 tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

  3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển :

  -   Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp hồ sơ dự thi chính thức từ: 01/7 – 04/8/2017

  -   Hồ sơ gồm:

  +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 2.1)

  +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

  +   02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;

  +   Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

  +   Phiếu đăng ký xét tuyển, Lý lịch khoa học (01 bản gốc và 01 bản photo), 04 ảnh (3 x 4);

  +   Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

  +   06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu.

  +   Minh chứng công trình, bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu;

  +   Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;

  +   Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

  +   Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo.

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

  -   Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/ hồ sơ

  3.3. Thời gian xét tuyển: ngày 25/ 8/ 2017

  4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

  4.1 Hình thức đào tạo :

  Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

  4.2 Chương trình đào tạo :

  Khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ và 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học.

   

   

   

   


  Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

  Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
   
   268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
   
  ĐT: 08-38637318    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

  1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN
  1.1. Điều kiện văn bằng
  - Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.
  - Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học. 
  - Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ vui lòng tham khảo tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
  1.2. Bài luận về hướng nghiên cứu
  Trình bày về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; Đề xuất cán bộ hướng dẫn. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
  1.3. Cán bộ hướng dẫn
  - Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướngdẫn.
  - Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa họchoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao)
  1.4. Thư giới thiệu
  Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng ngành. 
  1.5.  Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án.
  1.6.  Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. 
  2. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ
  2.1 Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;
  2.2 Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;
  2.3 Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (một trong năm ngoại ngữ quy định tại điều 2.1);
  2.4 Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B2 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B2 như sau:
  Tiếng Anh:
  Cấp độ
  (CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge
  Exam BEC BULATS VNU-EPT
  B2 5.5 500 PBT/ITP
  173 CBT
  61 iBT 600 First FCE Busines Vantage 60 251
  Tên các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC.
  Một số tiếng khác:
  Cấp độ
  (CEFR) Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Trung Tiếng Nhật
  B2 TRKI 2 DELF B2
  TCF niveau B2 B2
  TestDaF 
  level 4 HSK cấp độ 4 JLPT N2 
  2.5 Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 60 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.
  Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như trên phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh. 
  3.  DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: 29 ngành đào tạo theo phụ lục đính kèm
   
  4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ THI
  4.1. Hồ sơ dự tuyển: 
  Đăng ký dự tuyển online từ ngày 08/8/2016 tại Cổng Thông tin đào tạo SĐH của Trường: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
  4.2. Nộp hồ sơ xét tuyển: 
  - Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp hồ sơ dự thi chính thức từ 05 – 29/9/2016
  Hồ sơ gồm:
  + 02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 2)
  + 02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;
  + 02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;
  + Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);
  + Phiếu đăng ký xét tuyển, Lý lịch khoa học (01 bản gốc và 01 bản photo), 04 ảnh (3 x 4);
  + Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);
  + 06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu. 
  + Các công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;
  + Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;
  + 02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu (02 bản gốc và 02 bản photo);
  + Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng TN đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo. 
  - Lệ phí hồ sơ: 60.000đ (nộp khi đăng ký dự thi) 
  - Lệ phí dự thi: 
  + Môn cơ bản, cơ sở: 120.000 đ/ môn thi;
  + Môn Tiếng Anh: 120.000 đ (ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn-ĐHQG-HCM);
  - Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/ hồ sơ
  4.3. Thời gian thi và xét tuyển: tháng 10/2016
  5. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
  5.1 Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian cho học tập – nghiên cứu tại Trường. Trường hợp NCS không thể theo học tập trung liên tục và được Trường chấp nhận, thì NCS phải dành ít nhất 12 tháng tập trung liên tục về Trường để thực hiện nội dung học tập – nghiên cứu. Khoảng thời gian và lịch làm việc cụ thể của NCS do Tập thể hướng dẫn và Chủ nhiệm Bộ môn đào tạo qui định.
  5.2 Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo tiến sĩ của NCS có bằng thạc sĩ là 3 năm; chưa có bằng thạc sĩ là 4 - 5 năm.
  6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ: 
  Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ
  Năm NCS có bằng thạc sĩ (đúng ngành) NCS đã có bằng thạc sĩ (ngành gần, phù hợp)
  1 + Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH  nâng cao” và các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ
  + Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan + Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”,
  + Hoàn thành các MH bổ sung (theo yêu cầu của HĐKH-ĐT Khoa)
  + Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ
  + Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
  2 + Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS
  3 + Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường
  + Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
  Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ 
  Năm Nội dung
  1 + Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Thạc sĩ 
  + Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”  
  2 + Hoàn thành các MH phục vụ LATS 
  + Hoàn thành Tiểu luận tổng quan và02 CĐTS  
  3 + Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS
  4 + Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường
  + Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
   
 • Ngày 16/05/2017

  Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2017 đợt 2 tại Bến Tre

 • Ngày 11/05/2017

  Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ 2017 Đợt 2

  Trường Đại Học Bách Khoa (ĐHBK) – Đại học Quốc gia Tp. HCM trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 (đợt 2) như sau: 

  1. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

  1.1. Xét tuyển: đối với người tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển.

  1.1.1. Đối tượng:

  -    Người nước ngoài;

  -    Người tốt nghiệp đại học các chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV);

  -    Người tốt nghiệp đại học các chương trình đã được kiểm định ABET còn trong thời gian hiệu lực;

  -    Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư/ cử nhân tài năng của ĐHQG; chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên (thang điểm 10); người tốt nghiệp đại học từ các chương trình đã được kiểm định AUN-QA còn trong thời gian hiệu lực có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên (thang điểm 10); người tốt nghiệp chính quy, văn bằng 2 chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8,0 trở lên (thang điểm 10). Thời gian ký quyết định công nhận tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển không quá 12 tháng.

  (Chương trình đào tạo phải có luận văn, khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp với số tín chỉ từ 6 trở lên, có kết quả rèn luyện cuối khóa xếp từ loại khá trở lên; Trường hợp bảng điểm đại học theo hệ 4 phải có xác nhận điểm theo hệ 10 của cơ sở đào tạo).

  Danh mục các chương trình đã được kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế còn thời hạn hiệu lực theo phụ lục đính kèm

  1.1.2. Đủ điều kiện về ngoại ngữ: được quy định tại mục 2 của thông báo này.

  Nếu chưa đạt điều kiện ngoại ngữ như qui định phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

  1.1.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

  -   Đăng ký xét tuyển tại Cổng Thông tin đào tạo sau đại học: http://www.pgs.hcmut.edu.vn từ ngày 30/5/2017

  Sau khi đăng ký xét tuyển online, ứng viên nộp 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ photo) tại Phòng Đào tạo SĐH (Phòng 115 nhà B3) từ 10 → 14/7/2017 với các giấy tờ cụ thể sau:

  +   Bản đăng ký xét tuyển chuyển tiếp sinh, lý lịch khoa học đã có xác nhận (in từ hệ thống đăng ký xét tuyển online);

  +   Bản sao giấy chứng nhận/ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm có công chứng;

  +   Bằng cấp hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ theo quy định;

  +   Các giấy chứng nhận thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học (nếu có);

  +   Giấy chứng nhận sức khỏe (phòng khám quận, huyện trở lên có thời hạn trong 6 tháng); Ảnh 3 x 4.

  -    Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

  -    Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ

  Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự Hội đồng phỏng vấn xét tuyển vào cuối tháng 7/ 2017.

  1.2.  Thi tuyển:

  1.2.1. Đối tượng:

  -    Các đối tượng không đáp ứng điều kiện xét tuyển quy định tại 1.1

  -    Có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành đăng ký dự thi;

  Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 vui lòng tham khảo tại website: http://pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/lop-chuyen-de/btkt

  1.2.2. Môn thi, thời gian làm bài

  -    Môn Cơ bản: 180 phút

  -    Môn Cơ sở: 120 phút

  -    Ngoại ngữ: 115 phút

  Danh sách các môn thi và đề cương môn thi vui lòng tham khảo tại trang Web:

  http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/thac-si/mon-thi-de-cuong

  1.2.3. Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ: được quy định tại mục 2 của thông báo này

  1.2.4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  -   Đăng ký dự tuyển online từ ngày 30/5/2017 tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

  -   Sau khi đăng ký dự tuyển online, người dự tuyển nộp hồ sơ dự thi chính thức từ: 24/7 – 16h ngày 14/8/2017, hồ sơ gồm:

  +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

  +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

  +   02 bản sao bảng điểm các môn học chuyển đổi, bổ túc kiến thức (nếu có);

  +   Phiếu đăng ký dự thi, Lý lịch khoa học; Phiếu khám sức khỏe; 02 ảnh 3x4;

  +   Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có).

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

  -   Lệ phí thi tuyển:

  +   Môn cơ bản: 120.000 đ/ môn;

  +   Môn cơ sở: 120.000 đ/ môn;

  +   Môn Tiếng Anh: 120.000 đ (ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn-ĐHQG-HCM)

  1.2.5. Thời gian thi tuyển: tháng 19, 20/8/ 2017

  2.  ĐIỀU KIỆN XÉT MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ

  2.1. Để được miễn thi ngoại ngữ, người dự thi phải có đủ yêu cầu trình độ môn ngoại ngữ theo qui chế. Cụ thể như sau:

    a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật.

    b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

    c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ nước ngoài (1 trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật)

    d. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B1 như sau:

  Tiếng Anh:

  Cấp độ

  (CEFR)

  IELTS

  TOEFL

  TOEIC

  Cambridge

  Exam

  BEC

  BULATS

  VNU-EPT

  B1

  4.5

  450 PBT/ITP

  133 CBT

  45 iBT

  450

  Preliminary PET

  Business Preliminary

  40

  201

  Một số tiếng khác:

  Cấp độ

  (CEFR)

  Tiếng Nga

  Tiếng Pháp

  Tiếng Đức

  Tiếng Trung

  Tiếng Nhật

  B1

  TRKI 1

  DELF B1

  TCF niveau B1

  B1

  ZD

  HSK cấp độ 3

  JLPT N3

  Các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế; Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Cần Thơ.

    e. Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

  2.2. Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

  3. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: 38 ngành đào tạo theo phụ lục đính kèm

  4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  4.1 Thời gian đào tạo: 1,5 – 2,0 năm

  4.2 Chương trình đào tạo:

  -   Thạc sĩ nghiên cứu (tập trung toàn thời gian), phù hợp cho những thí sinh đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu có nguyện vọng học tiếp trình độ tiến sĩ. Nhà Trường có kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho học viên.

  -   Thạc sĩ định hướng ứng dụng, phù hợp cho những thí sinh đang công tác tại các doanh nghiệp, nhà máy... Các lớp học được tổ chức giảng dạy vào buổi tối, thứ bảy và chủ nhật. Đặc biệt, trong chương trình đào tạo khóa 2017 sẽ bổ sung kiến thức: (i) Kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, (ii) Khởi nghiệp và đổi mới công nghệ. Đây là những kiến thức bổ ích cho các học viên nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ và quản lý phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội.

  5. BỔ TÚC KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP THI TUYỂN

  5.1. Bổ túc kiến thức:

  -  Dành cho trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi;

  -  Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ vui lòng tham khảo tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/lop-chuyen-de/btkt;

  5.2. Ôn tập thi tuyển:

  -  Nhận đăng ký ôn tập: đến 05/6/2017

  -  Ngày khai giảng lớp ôn tập: 05/6/2017

    + Môn Toán (60 tiết)

    + Môn Anh văn (60 tiết)

    + Môn Cơ sở (45 tiết - riêng môn Cơ sở kỹ thuật là 60 tiết)

  - Thông tin ôn tập thi tuyển xem chi tiết tại đây >>>

   Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

  Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa

  268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM

  ĐT: 08-38637318 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
 • Ngày 11/05/2017

  Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2017 đợt 2 tại khu vực Tây Nguyên

 • Ngày 10/05/2017

  Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) khóa luận lớp cao học ngành quản trị kinh doanh khóa 2015 - đợt 2

 • Ngày 29/04/2017

  Lịch đóng học phí HK2/2016-2017 lần cuối dành cho các học viên tại Lâm Đồng

 • Ngày 29/04/2017

  Điều chỉnh thời gian gia hạn thu học phí HK2/2016-2017 dành cho các học viên Chính qui đợt cuối

 • Ngày 14/04/2017

  Tổ chức thi chứng chỉ VNU-EPT đợt 1/2017

 • Ngày 05/04/2017

  Thông báo nhận biên lai học phí HK2/2016-2017 dành cho học viên chính quy

Thông báo

 • Ngày 30/05/2017

  Thông báo nhận biên lai học phí HK2/2016-2017 lần cuối dành cho học viên chính quy

 • Ngày 29/05/2017

  Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến Sĩ 2017 đợt 2

  Trường Đại Học Bách Khoa (ĐHBK) – Đại học Quốc gia Tp. HCM trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 (đợt 2) như sau:

  1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

  1.1. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

  1.1. Điều kiện văn bằng

  -  Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

  -  Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

  -  Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

  a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

  b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

  c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

  d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại bảng tham chiếu bên dưới) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

  Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

  STT  Chứng chỉ  Trình độ
  1 TOEFL iBT 45 - 93
  2

  IELTS

  5 - 6.5
  3 Cambridge examination

  CAE 45-59

  PET Pass with Distinction

  4 CIEP/Alliance française diplomas

  TCF B2

  DELF B2

  Diplôme de Langue

  5 Goethe-Institut

  Goethe- Zertifikat B2

  Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

  6 TestDaF TDN3- TDN4
  7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4
  8 Japanese Language Proficiency  Test (JLPT) N2
  9 ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному ТРКИ-2

  - Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

  1.2. Bài luận về hướng nghiên cứu

  Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.

  1.3. Cán bộ hướng dẫn

  -  Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướngdẫn.

  -  Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao )

  2.  DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO : 30 ngành đào tạo, xem chi tiết ở đây >>>  hoặc xem ở file đính kèm bên dưới.

  3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

  3.1. Hồ sơ dự tuyển:

  Đăng ký dự tuyển online từ ngày 30/5/2017 tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

  3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển :

  -   Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp hồ sơ dự thi chính thức từ: 01/7 – 04/8/2017

  -   Hồ sơ gồm:

  +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 2.1)

  +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

  +   02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;

  +   Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

  +   Phiếu đăng ký xét tuyển, Lý lịch khoa học (01 bản gốc và 01 bản photo), 04 ảnh (3 x 4);

  +   Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);

  +   06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu.

  +   Minh chứng công trình, bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu;

  +   Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;

  +   Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

  +   Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo.

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

  -   Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/ hồ sơ

  3.3. Thời gian xét tuyển: ngày 25/ 8/ 2017

  4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

  4.1 Hình thức đào tạo :

  Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

  4.2 Chương trình đào tạo :

  Khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ và 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học.

   

   

   

   


  Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

  Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa
   
   268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM
   
  ĐT: 08-38637318    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

  1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN
  1.1. Điều kiện văn bằng
  - Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.
  - Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải thi thêm môn cơ bản và cơ sở của ngành cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học. 
  - Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ vui lòng tham khảo tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
  1.2. Bài luận về hướng nghiên cứu
  Trình bày về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; Đề xuất cán bộ hướng dẫn. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.
  1.3. Cán bộ hướng dẫn
  - Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường ĐHBK đồng ý nhận hướngdẫn.
  - Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa họchoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu được công bố tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/gioi-thieu/doi-ngu-dao-tao)
  1.4. Thư giới thiệu
  Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng ngành. 
  1.5.  Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án.
  1.6.  Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. 
  2. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ
  2.1 Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;
  2.2 Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;
  2.3 Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài (một trong năm ngoại ngữ quy định tại điều 2.1);
  2.4 Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B2 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B2 như sau:
  Tiếng Anh:
  Cấp độ
  (CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge
  Exam BEC BULATS VNU-EPT
  B2 5.5 500 PBT/ITP
  173 CBT
  61 iBT 600 First FCE Busines Vantage 60 251
  Tên các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC.
  Một số tiếng khác:
  Cấp độ
  (CEFR) Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Trung Tiếng Nhật
  B2 TRKI 2 DELF B2
  TCF niveau B2 B2
  TestDaF 
  level 4 HSK cấp độ 4 JLPT N2 
  2.5 Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 60 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.
  Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như trên phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh. 
  3.  DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: 29 ngành đào tạo theo phụ lục đính kèm
   
  4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ THI
  4.1. Hồ sơ dự tuyển: 
  Đăng ký dự tuyển online từ ngày 08/8/2016 tại Cổng Thông tin đào tạo SĐH của Trường: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
  4.2. Nộp hồ sơ xét tuyển: 
  - Sau khi đăng ký dự tuyển online, ứng viên nộp hồ sơ dự thi chính thức từ 05 – 29/9/2016
  Hồ sơ gồm:
  + 02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 2)
  + 02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;
  + 02 bản sao bằng Thạc sĩ, 02 bản sao bảng điểm Cao học;
  + Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);
  + Phiếu đăng ký xét tuyển, Lý lịch khoa học (01 bản gốc và 01 bản photo), 04 ảnh (3 x 4);
  + Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);
  + 06 bộ bài luận về hướng nghiên cứu. 
  + Các công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;
  + Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;
  + 02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu (02 bản gốc và 02 bản photo);
  + Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Bộ môn/ Phòng TN đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo. 
  - Lệ phí hồ sơ: 60.000đ (nộp khi đăng ký dự thi) 
  - Lệ phí dự thi: 
  + Môn cơ bản, cơ sở: 120.000 đ/ môn thi;
  + Môn Tiếng Anh: 120.000 đ (ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn-ĐHQG-HCM);
  - Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/ hồ sơ
  4.3. Thời gian thi và xét tuyển: tháng 10/2016
  5. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
  5.1 Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian cho học tập – nghiên cứu tại Trường. Trường hợp NCS không thể theo học tập trung liên tục và được Trường chấp nhận, thì NCS phải dành ít nhất 12 tháng tập trung liên tục về Trường để thực hiện nội dung học tập – nghiên cứu. Khoảng thời gian và lịch làm việc cụ thể của NCS do Tập thể hướng dẫn và Chủ nhiệm Bộ môn đào tạo qui định.
  5.2 Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo tiến sĩ của NCS có bằng thạc sĩ là 3 năm; chưa có bằng thạc sĩ là 4 - 5 năm.
  6. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ: 
  Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ
  Năm NCS có bằng thạc sĩ (đúng ngành) NCS đã có bằng thạc sĩ (ngành gần, phù hợp)
  1 + Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH  nâng cao” và các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ
  + Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan + Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”,
  + Hoàn thành các MH bổ sung (theo yêu cầu của HĐKH-ĐT Khoa)
  + Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Tiến sĩ
  + Hoàn thành 02 chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
  2 + Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS
  3 + Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường
  + Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
  Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ 
  Năm Nội dung
  1 + Hoàn thành các MH thuộc CTĐT Thạc sĩ 
  + Hoàn thành MH “Phương pháp NCKH nâng cao”  
  2 + Hoàn thành các MH phục vụ LATS 
  + Hoàn thành Tiểu luận tổng quan và02 CĐTS  
  3 + Nghiên cứu khoa học và thực hiện LATS
  4 + Hoàn thành 02 bài báo khoa học công bố kết quả thực hiện LATS trên tạp chí khoa học theo qui định của trường
  + Bảo vệ LATS cấp Khoa; cấp Trường
   
 • Ngày 16/05/2017

  Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2017 đợt 2 tại Bến Tre

 • Ngày 11/05/2017

  Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ 2017 Đợt 2

  Trường Đại Học Bách Khoa (ĐHBK) – Đại học Quốc gia Tp. HCM trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 (đợt 2) như sau: 

  1. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

  1.1. Xét tuyển: đối với người tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển.

  1.1.1. Đối tượng:

  -    Người nước ngoài;

  -    Người tốt nghiệp đại học các chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV);

  -    Người tốt nghiệp đại học các chương trình đã được kiểm định ABET còn trong thời gian hiệu lực;

  -    Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư/ cử nhân tài năng của ĐHQG; chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên (thang điểm 10); người tốt nghiệp đại học từ các chương trình đã được kiểm định AUN-QA còn trong thời gian hiệu lực có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên (thang điểm 10); người tốt nghiệp chính quy, văn bằng 2 chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8,0 trở lên (thang điểm 10). Thời gian ký quyết định công nhận tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển không quá 12 tháng.

  (Chương trình đào tạo phải có luận văn, khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp với số tín chỉ từ 6 trở lên, có kết quả rèn luyện cuối khóa xếp từ loại khá trở lên; Trường hợp bảng điểm đại học theo hệ 4 phải có xác nhận điểm theo hệ 10 của cơ sở đào tạo).

  Danh mục các chương trình đã được kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế còn thời hạn hiệu lực theo phụ lục đính kèm

  1.1.2. Đủ điều kiện về ngoại ngữ: được quy định tại mục 2 của thông báo này.

  Nếu chưa đạt điều kiện ngoại ngữ như qui định phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

  1.1.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

  -   Đăng ký xét tuyển tại Cổng Thông tin đào tạo sau đại học: http://www.pgs.hcmut.edu.vn từ ngày 30/5/2017

  Sau khi đăng ký xét tuyển online, ứng viên nộp 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ photo) tại Phòng Đào tạo SĐH (Phòng 115 nhà B3) từ 10 → 14/7/2017 với các giấy tờ cụ thể sau:

  +   Bản đăng ký xét tuyển chuyển tiếp sinh, lý lịch khoa học đã có xác nhận (in từ hệ thống đăng ký xét tuyển online);

  +   Bản sao giấy chứng nhận/ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm có công chứng;

  +   Bằng cấp hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ theo quy định;

  +   Các giấy chứng nhận thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học (nếu có);

  +   Giấy chứng nhận sức khỏe (phòng khám quận, huyện trở lên có thời hạn trong 6 tháng); Ảnh 3 x 4.

  -    Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

  -    Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ

  Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự Hội đồng phỏng vấn xét tuyển vào cuối tháng 7/ 2017.

  1.2.  Thi tuyển:

  1.2.1. Đối tượng:

  -    Các đối tượng không đáp ứng điều kiện xét tuyển quy định tại 1.1

  -    Có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành đăng ký dự thi;

  Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 vui lòng tham khảo tại website: http://pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/lop-chuyen-de/btkt

  1.2.2. Môn thi, thời gian làm bài

  -    Môn Cơ bản: 180 phút

  -    Môn Cơ sở: 120 phút

  -    Ngoại ngữ: 115 phút

  Danh sách các môn thi và đề cương môn thi vui lòng tham khảo tại trang Web:

  http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/thac-si/mon-thi-de-cuong

  1.2.3. Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ: được quy định tại mục 2 của thông báo này

  1.2.4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  -   Đăng ký dự tuyển online từ ngày 30/5/2017 tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

  -   Sau khi đăng ký dự tuyển online, người dự tuyển nộp hồ sơ dự thi chính thức từ: 24/7 – 16h ngày 14/8/2017, hồ sơ gồm:

  +   02 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ;

  +   02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH;

  +   02 bản sao bảng điểm các môn học chuyển đổi, bổ túc kiến thức (nếu có);

  +   Phiếu đăng ký dự thi, Lý lịch khoa học; Phiếu khám sức khỏe; 02 ảnh 3x4;

  +   Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có).

  -   Lệ phí hồ sơ: 60.000đ

  -   Lệ phí thi tuyển:

  +   Môn cơ bản: 120.000 đ/ môn;

  +   Môn cơ sở: 120.000 đ/ môn;

  +   Môn Tiếng Anh: 120.000 đ (ngoại ngữ khác theo mức thu của Trường ĐHKH Xã hội & Nhân văn-ĐHQG-HCM)

  1.2.5. Thời gian thi tuyển: tháng 19, 20/8/ 2017

  2.  ĐIỀU KIỆN XÉT MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ

  2.1. Để được miễn thi ngoại ngữ, người dự thi phải có đủ yêu cầu trình độ môn ngoại ngữ theo qui chế. Cụ thể như sau:

    a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là 1 trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật.

    b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

    c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ nước ngoài (1 trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật)

    d. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B1 trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận. Các chứng chỉ được công nhận đạt chuẩn trình độ B1 như sau:

  Tiếng Anh:

  Cấp độ

  (CEFR)

  IELTS

  TOEFL

  TOEIC

  Cambridge

  Exam

  BEC

  BULATS

  VNU-EPT

  B1

  4.5

  450 PBT/ITP

  133 CBT

  45 iBT

  450

  Preliminary PET

  Business Preliminary

  40

  201

  Một số tiếng khác:

  Cấp độ

  (CEFR)

  Tiếng Nga

  Tiếng Pháp

  Tiếng Đức

  Tiếng Trung

  Tiếng Nhật

  B1

  TRKI 1

  DELF B1

  TCF niveau B1

  B1

  ZD

  HSK cấp độ 3

  JLPT N3

  Các cơ sở đào tạo trong nước cấp chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh được công nhận: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế; Đại học Sư phạm Tp. HCM; Trung tâm SEAMEO RETRAC; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Cần Thơ.

    e. Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh SĐH do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 02 năm kể từ ngày tuyển sinh môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

  2.2. Người dự tuyển chưa có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ như qui định phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh.

  3. DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: 38 ngành đào tạo theo phụ lục đính kèm

  4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  4.1 Thời gian đào tạo: 1,5 – 2,0 năm

  4.2 Chương trình đào tạo:

  -   Thạc sĩ nghiên cứu (tập trung toàn thời gian), phù hợp cho những thí sinh đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu có nguyện vọng học tiếp trình độ tiến sĩ. Nhà Trường có kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho học viên.

  -   Thạc sĩ định hướng ứng dụng, phù hợp cho những thí sinh đang công tác tại các doanh nghiệp, nhà máy... Các lớp học được tổ chức giảng dạy vào buổi tối, thứ bảy và chủ nhật. Đặc biệt, trong chương trình đào tạo khóa 2017 sẽ bổ sung kiến thức: (i) Kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, (ii) Khởi nghiệp và đổi mới công nghệ. Đây là những kiến thức bổ ích cho các học viên nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ và quản lý phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội.

  5. BỔ TÚC KIẾN THỨC VÀ ÔN TẬP THI TUYỂN

  5.1. Bổ túc kiến thức:

  -  Dành cho trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần phù hợp với ngành đăng ký dự thi;

  -  Qui định về yêu cầu chuyên môn dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ vui lòng tham khảo tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh/lop-chuyen-de/btkt;

  5.2. Ôn tập thi tuyển:

  -  Nhận đăng ký ôn tập: đến 05/6/2017

  -  Ngày khai giảng lớp ôn tập: 05/6/2017

    + Môn Toán (60 tiết)

    + Môn Anh văn (60 tiết)

    + Môn Cơ sở (45 tiết - riêng môn Cơ sở kỹ thuật là 60 tiết)

  - Thông tin ôn tập thi tuyển xem chi tiết tại đây >>>

   Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

  Phòng Đào tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa

  268 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, Tp. HCM

  ĐT: 08-38637318 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn
 • Ngày 11/05/2017

  Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2017 đợt 2 tại khu vực Tây Nguyên

 • Ngày 10/05/2017

  Thời hạn đăng ký nguyện vọng (hướng đề tài, CBHD) khóa luận lớp cao học ngành quản trị kinh doanh khóa 2015 - đợt 2

 • Ngày 29/04/2017

  Lịch đóng học phí HK2/2016-2017 lần cuối dành cho các học viên tại Lâm Đồng

 • Ngày 29/04/2017

  Điều chỉnh thời gian gia hạn thu học phí HK2/2016-2017 dành cho các học viên Chính qui đợt cuối

 • Ngày 14/04/2017

  Tổ chức thi chứng chỉ VNU-EPT đợt 1/2017

 • Ngày 05/04/2017

  Thông báo nhận biên lai học phí HK2/2016-2017 dành cho học viên chính quy

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012