Ngày 05/12/2020

Quy định thu học phí năm học 2018 - 2019 mới áp dụng từ HK2/2018 - 2019

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2018 - 2019 áp dụng từ HK2/2018 - 2019. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 11/02/2019.

Trân trọng thông báo ./.

Ngày 05/12/2020

Quy định thu học phí năm học 2018 - 2019 mới áp dụng từ HK2/2018 - 2019

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2018 - 2019 áp dụng từ HK2/2018 - 2019. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 11/02/2019.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012