Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 04/12/2020

Thông báo Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2014 tại trường ĐH Bách Khoa (mới cập nhật)

Phòng Đào Tạo Sau Đại Học tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2014 tại trường Đại học Bách khoa vào ngày 25/04/2014 chi tiết như sau:

tn dot 2 2013

1. Nộp chứng chỉ ngoại ngữ (TOEFL ITP ≥ 450; TOEFL iBT ≥45; IELTS ≥ 5.0; TOEIC ≥ 500; cử nhân ngoại ngữ) trước ngày 14/3/2014 (chứng chỉ còn thời hạn 02 năm tính đến tháng 3/2014).

2. Mượn lễ phục tốt nghiệp tại phòng ĐT SĐH từ ngày 23-24/04/2014
   
   Kinh phí mượn lễ phục:
   - Tiền đặt cọc lễ phục: 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)
   - Tiền kỷ yếu TN + thu bổ sung Bảng điểm (mẫu mới) + dịch vụ: 150.000 đồng
   Phòng ĐT SĐH sẽ hướng dẫn cách mặc lễ phục (ngay lúc mượn lễ phục)

3. Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào lúc 7g00
ngày 25/04/2014

4. Danh sách nhận bằng vui lòng download file bên dưới hoặc download tại đây >>>

5.
Chương trình chi tiết tại buổi lễ Tốt Nghiệp:
    - Các học viên đã mượn lễ phục nhưng chưa nhận phiếu thứ tự nhận bằng để lên sân khấu thì các học viên vui lòng tập trung trước 6h30 tại phòng Đào tạo SĐH để nhận.
    - Từ 6g30 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.
    - 6g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.
    - 6g50: Kết danh sách nhận bằng.
    - Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.tn dot 2 2013 01
Các Tân Thạc Sĩ xuất sắc chụp hình cùng Lãnh đạo nhà Trường

tn dot 2 2013 02

tn dot 2 2013 03


 tn dot 2 2013 04

tn dot 2 2013 05
website hosting musicians

Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 04/12/2020

Thông báo Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2014 tại trường ĐH Bách Khoa (mới cập nhật)

Phòng Đào Tạo Sau Đại Học tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2014 tại trường Đại học Bách khoa vào ngày 25/04/2014 chi tiết như sau:

tn dot 2 2013

1. Nộp chứng chỉ ngoại ngữ (TOEFL ITP ≥ 450; TOEFL iBT ≥45; IELTS ≥ 5.0; TOEIC ≥ 500; cử nhân ngoại ngữ) trước ngày 14/3/2014 (chứng chỉ còn thời hạn 02 năm tính đến tháng 3/2014).

2. Mượn lễ phục tốt nghiệp tại phòng ĐT SĐH từ ngày 23-24/04/2014
   
   Kinh phí mượn lễ phục:
   - Tiền đặt cọc lễ phục: 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)
   - Tiền kỷ yếu TN + thu bổ sung Bảng điểm (mẫu mới) + dịch vụ: 150.000 đồng
   Phòng ĐT SĐH sẽ hướng dẫn cách mặc lễ phục (ngay lúc mượn lễ phục)

3. Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào lúc 7g00
ngày 25/04/2014

4. Danh sách nhận bằng vui lòng download file bên dưới hoặc download tại đây >>>

5.
Chương trình chi tiết tại buổi lễ Tốt Nghiệp:
    - Các học viên đã mượn lễ phục nhưng chưa nhận phiếu thứ tự nhận bằng để lên sân khấu thì các học viên vui lòng tập trung trước 6h30 tại phòng Đào tạo SĐH để nhận.
    - Từ 6g30 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.
    - 6g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.
    - 6g50: Kết danh sách nhận bằng.
    - Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.tn dot 2 2013 01
Các Tân Thạc Sĩ xuất sắc chụp hình cùng Lãnh đạo nhà Trường

tn dot 2 2013 02

tn dot 2 2013 03


 tn dot 2 2013 04

tn dot 2 2013 05

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012