Ngày 21/11/2017

Cách trình bày Luận văn Thạc sĩ

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hướng dẫn trình bày Luận văn Thạc sĩ 

Cách trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm

Ngày 21/11/2017

Cách trình bày Luận văn Thạc sĩ

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hướng dẫn trình bày Luận văn Thạc sĩ 

Cách trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012