Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 09/12/2021

TKB ôn tập môn Toán Rời Rạc từ 26/06/2017 → hết

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập Toán Rời Rạc.
Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2017 đợt 2 ở file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:
 
- Thời khóa biểu ôn tập này chỉ áp dụng từ ngày 26/06/2017 đến Hết
 Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 09/12/2021

TKB ôn tập môn Toán Rời Rạc từ 26/06/2017 → hết

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập Toán Rời Rạc.
Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2017 đợt 2 ở file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:
 
- Thời khóa biểu ôn tập này chỉ áp dụng từ ngày 26/06/2017 đến Hết
© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012