Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 09/12/2021

TKB ôn tập môn Anh văn lớp 401 lớp 401 từ 19/06/2017 → Hết

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập Anh văn lớp 401. Các học viên vui lòng xem mặt sau thẻ học viên của mình thuộc lớp nào để đi học cho đúng lớp.
Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2017 đợt 1 ở file đính kèm bên dưới.


Lưu ý:
            - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website khoảng giữa tháng 7/2017.
            - Thời khóa biểu ôn tập này chỉ áp dụng từ ngày 19/06/2017 đến Hết.
          Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 09/12/2021

TKB ôn tập môn Anh văn lớp 401 lớp 401 từ 19/06/2017 → Hết

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của các lớp ôn tập Anh văn lớp 401. Các học viên vui lòng xem mặt sau thẻ học viên của mình thuộc lớp nào để đi học cho đúng lớp.
Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2017 đợt 1 ở file đính kèm bên dưới.


Lưu ý:
            - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website khoảng giữa tháng 7/2017.
            - Thời khóa biểu ôn tập này chỉ áp dụng từ ngày 19/06/2017 đến Hết.
         © Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012