Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 20/10/2021

TKB ôn tập môn Toán 1 và Toán quản lý lớp 401 học bổ sung thứ 3 (13/06) và thứ 5 (15/06)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB học bổ sung vào thứ 3 (ngày 13/06/2017) và thứ 5 (ngày 15/06/2017) của các lớp ôn tập Toán 1 lớp 401 và Toán quản lý lớp 401. Các học viên vui lòng xem mặt sau thẻ học viên của mình thuộc lớp nào để đi học cho đúng lớp.

Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2017 đợt 1 ở file đính kèm bên dưới.


Lưu ý:
            - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website khoảng giữa tháng 7/2017.
            - Thời khóa biểu ôn tập này chỉ áp dụng từ ngày 12/06/2017 đến 16/06/2017.
          Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 20/10/2021

TKB ôn tập môn Toán 1 và Toán quản lý lớp 401 học bổ sung thứ 3 (13/06) và thứ 5 (15/06)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB học bổ sung vào thứ 3 (ngày 13/06/2017) và thứ 5 (ngày 15/06/2017) của các lớp ôn tập Toán 1 lớp 401 và Toán quản lý lớp 401. Các học viên vui lòng xem mặt sau thẻ học viên của mình thuộc lớp nào để đi học cho đúng lớp.

Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2017 đợt 1 ở file đính kèm bên dưới.


Lưu ý:
            - Lịch học bổ sung dành thêm cho lớp Toán Quản Lý sẽ có thông báo sau trên website khoảng giữa tháng 7/2017.
            - Thời khóa biểu ôn tập này chỉ áp dụng từ ngày 12/06/2017 đến 16/06/2017.
         © Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012